Proje Başvuru Formu

MERSİN OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ "FİKRİNLE YÜRÜ FİKRİNLE BÜYÜ" YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

A. PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERİN
   
Adı Soyadı  
Okulu  
Sınıf ve Şubesi  
Telefon No  
Doğum Yeri ve Tarihi  
B. DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
   

Danışman öğretmen yoksa bu kısım boş bırakılacaktır.

   
Danışman Adı Soyadı  
Danışman Telefon No  
C. PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER
   
Araştırma Projesinin Dalı  
Not: Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için "Çevre ve Enerji"    
2. ve 4. sınıf öğrencileri için "Yaşanılabilir Kentler"    
5. ve 8. sınıf öğrencileri için "Bilgi ve İletişim Teknolojileri"    
9. ve 12. sınıf öğrencileri için "Uzay Teknolojileri"    
Projenizin Adı  
Projenizin Amacı  
Projede Kullanılan Yöntem  
Projede Elde Edilen Sonuç  
Daha önce başka bir yarışmaya katıldınız mı?  
Cevap Evet ise yarışma adı  
Prototipi 20 günde oluşturabilecek misiniz?  
 

 

Proje sunumunu XtF3Bmo9bp1kExiZov0IMb+KsEN1f5w= adresine Konu kısmına proje adınızı yazarak gönderiniz.

Sponsor Kuruluşlar